Lærdalselvi – skuffelsar og håp

Lærdalselva har som kjent lege nede i mange år på grunn av G. Salaris – infeksjon. For ein del av dykk er kanskje elva i ferd med å gå i gløymeboka og yngre fiskarar har kanskje ikkje høyrt om elva. Derfor finn eg det rett å fortelje soga om 15 år med skuffelsar og håp. […]

Les mer