Informasjon om merkeprosjekt lærdal

Informasjon om Merking av laksefisk i Lærdalselvi – Rapport for arbeidspakke 2: Fang og slepp- for auka attraktivitet

Les mer

Look out for tagged fish

Look out for tagged fish

Les mer

Sjå etter merka laks i Lærdalselvi

Sjå etter merka laks i Lærdalselvi

Les mer

Fortsatt ingen Gyro i Lærdalselvi

I august 2014 vart det samla inn 228 lakseungar ved 19 lokalitetar i Lærdalselvi i samband med friskmeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris. Alle lakseungane er no analysert utan at parasitten vart påvist. Ei gladmelding! Fortsatt ingen Gyro i Lærdalselva

Les mer

Informasjon om merkeprosjekt i Sognefjorden

Informasjon om merkeprosjekt i Sognefjorden Informasjon om merkeprosjekt i Sognefjorden (eng)

Les mer

Status etter ei vekes fiske i Lærdalselvi

Kort status etter ei vekes fiske i Lærdalselvi

Les mer

Årsmøte 2013

Lærdal elveeigarlag sitt årsmøte for 2013 vart halde på Haabakken 17. mars 2014. Referat frå møtet kan du lesa her.

Les mer

Lærdalselvi opnar for fiske

Lærdalselvi opnar for fiske i natt. Sjå innslag i NRK Vestlandsrevyen.

Les mer

Regulering av fiske etter laks og sjøaure frå 2013

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til prosessen i forbindelse med regulering av fiske i 2012, til forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Vi viser også til bakgrunnsnotatet samt retningslinjene for regulering av […]

Les mer