Fortsatt ingen Gyro i Lærdalselvi

I august 2014 vart det samla inn 228 lakseungar ved 19 lokalitetar i Lærdalselvi i samband med friskmeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris. Alle lakseungane er no analysert utan at parasitten vart påvist. Ei gladmelding!

Fortsatt ingen Gyro i Lærdalselva