Heim

Lærdalselvi

Lærdalselvi har sitt utspring på Filefjell og Hemsedalsfjellet der Austlandet møter Vestlandet. Elva svingar seg nedover Lærdal gjennom tronge juv, og over flate elvesletter, før ho til slutt renn ut i Sognefjorden ved Lærdalsøyri.

Lærdal elveeigarlag

Grunneigarane i Lærdalselvi er organisert i Lærdal elveeigarlag. Elveeigarlaget sine viktigaste oppgåver er å skaffe kunnskap om fiskebestanden i elva, drive kultiveringsarbeid, gje råd om regulering av fisket, fiskeoppsyn, organisere smitteførebyggjande tiltak, utarbeide fangststatistikk og rapportere til den offentlege fiskeforvaltninga. Laget skal opptre på vegne av medlemane i saker som har betydning for fisket. Lærdal

Elveeigarlag skal informere om saker av interesse for vener av Lærdalselvi.